783_h8.jpeg

HSBC VN tài trợ 148.500 USD giúp trẻ khó khăn

01-08-2012

Ngày 31/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng HSBC Việt Nam đã trao tặng khoản tài trợ trị giá 148.500 USD (xấp xỉ 3,1 tỷ đồng) cho các dự án của ba Làng Trẻ em SOS và ba dự án khác do ba tổ chức phi chính phủ thực hiện tại Việt Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 93 của 94 trang (933 bài)Đầu<...91929394>Cuối
Content2 (mobil)
content2