0_3_74920.jpg

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân

15-05-2018

Trong 50 năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đào tạo trên 150.000 sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát trình độ đại học và sau đại học.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 24 trang (240 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2