0_98-nam-ngay-tha-nh-la-p-tinh-Ninh-Thuan-tha-nh-la.jpg

[Vietkings – Niên lịch Việt Nam 2020] 98 năm ngày thành lập tỉnh Ninh Thuận(5/7/1922- 5/7/2020)

05-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Ngày 20 tháng 5 năm 1901, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Phan Rang, tỉnh lị cũng có tên là Phan Rang. Năm 1913, tỉnh Phan Rang bị xóa bỏ, phần phía bắc nhập vào tỉnh Khánh Hòa, còn phần phía nam gọi là đại lý hành chính Phan Rang, thuộc tỉnh Bình Thuận.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 27 trang (264 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2