55 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (04/9/1962-04/9/2017): Những văn bản quy định đầu tiên

04-09-2017

NIENLICH - Công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn đánh giá cao ‎ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là cơ quan của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam 

Trung tâm lưu trữ Quốc Gia III, số 34 Phan Kế Bính, Hà Nội


Hướng tới Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (04/9/1962-04/9/2017),  trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã  giới thiệu những văn bản đầu tiên quy định về công tác văn thư, lưu trữ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã tạo tiền đề, cơ sở cho hoạt động của Ngành Lưu trữ Việt Nam cũng như sự ra đời của Cục Lưu trữ vào ngày 04/9/1962.

Thông đạt số 1-C/VP ngày 03/01/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải giữ gìn công văn, tài liệu.

 

Sắc lệnh số 21-SL ngày 08.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Ngô Đình Nhu làm Giám đốc Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc.
Sắc lệnh số 49-SL ngày 12.10.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bắt buộc các công văn, đơn từ, báo chí,…phải có tiêu đề "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất". 

 


Benjamin Kang - Nienlich.vn/Trung tâm Lưu trữ quốc gia III


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2