Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình: Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2017)

01-11-2017

Ngày 31/10, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2017).

 

Các thế hệ CBCS LLVT tỉnh ôn lại truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 3.

 

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ CBCS LLVT tỉnh đã ôn lại truyền thống 72 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và những chiến công hiển hách của LLVT Quân khu 3 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần vào những chiến thắng chung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cả nước. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu xây dựng LLVT cách mạng; theo Quyết định của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà XHCN Việt Nam) ngày 31/10/1945 Liên khu 3 được thành lập, trên cơ sở hợp nhất Chiến khu 2 (Hữu ngạn sông Hồng) và Chiến khu 3 (Tả ngạn sông Hồng). Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành LLVT Quân khu 3 đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng quân và dân cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đi lên xây dựng CNXH; thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân và dân Quân khu 3 đã đóng góp rất lớn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với tính chất vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, địa bàn Quân khu 3 là căn cứ chiến lược chủ yếu của hậu phương quốc gia, đồng thời là chiến trường ác liệt. Từ đây đã có 1,7 triệu thanh niên, hàng chục sư đoàn và trung đoàn, hàng trăm tiểu đoàn, hàng chục vạn thanh niên xung phong, hàng ngàn cán bộ các ngành tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia.

Với những chiến công và những thành tích xuất sắc đã đạt được, LLVT Quân khu được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập; 804 tập thể được phong tặng, 292 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; 16.528 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng” và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Theo M H - Báo Hòa Bình


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2