Kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống ngành thuế Việt Nam 10/9: Gìn giữ các giá trị "Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới"

09-09-2017

Ngày 10/9/1945, chỉ 1 tuần sau ngày tuyên bố độc lập, Chính phủ đã ký Sắc lệnh thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu (trực thuộc Bộ Tài chính). Đây là tổ chức đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thực hiện chức năng thu thuế.

Đồng chí Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái trao đổi nghiệp vụ với cán bộ Phòng Kiểm tra.

Sở Thuế quan và Thuế gián thu (sau đổi thành Nha Thuế quan và Thuế gián thu) có nhiệm vụ xây dựng chính sách và tổ chức chỉ đạo, quản lý việc thu các loại thuế xuất nhập, các thứ thuế gián thu như: rượu, muối, thuốc lá điếu... Kỷ niệm ngày khai sinh ra ngành thuế, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 10/9 hàng năm là "Ngày truyền thống của ngành thuế Việt Nam”.  

Ngành thuế Yên Bái trước năm 1990 gồm có 3 đơn vị (Chi cục Thuế Công thương nghiệp, Ban Thuế Nông nghiệp và Phòng Thu quốc doanh) trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Hoàng Liên Sơn. Từ năm 1990, Cục Thuế tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị trên. Đến tháng 10/1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách thành hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Lúc này Cục Thuế tỉnh Yên Bái được thành lập trên cơ sở tách tỉnh để thực hiện chức năng quản lý thu thuế trên địa bàn toàn tỉnh.

Kể từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành của tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và sự đồng tình ủng hộ của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, ngành thuế Yên Bái không ngừng được củng cố, phát triển và đã đạt được nhiều thành tích trong công tác thu ngân sách. Các thế hệ cán bộ, công chức đều đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong 27 năm qua, ngành thuế tỉnh Yên Bái luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, nỗ lực trong việc quản lý thu ngân sách, góp phần thiết thực vào việc tăng cường kỷ cương, pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật...

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành thuế tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh để giải quyết những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế; xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất những giải pháp về cơ chế quản lý tài chính và quản lý thuế; qua đó, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

Cùng với sự đổi mới của ngành thuế cả nước, ngành thuế Yên Bái đã có những bước đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính, chống thất thu thuế ở tất cả các khu vực, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, triển khai thực hiện tốt Chiến lược Cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; đặc biệt chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính thuế; không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ và chất lượng phục vụ tại bộ phận "một cửa" ở cơ quan thuế các cấp, nhằm nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính thuế; tổ chức tọa đàm, đối thoại theo từng ngành nghề để tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế; thực hiện thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) vào quản lý thuế...

Thực hiện các dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và gần đây nhất là hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế đi đôi với cải cách thủ tục hành chính; qua đó, đã giảm được 420/537 giờ nộp thuế, đưa tổng số giờ nộp thuế của người nộp thuế xuống chỉ còn 117 giờ, vượt mục tiêu Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ đề ra.

Với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực tài chính theo Nghị quyết số 19 - 2017/NQ - CP của Chính phủ, ngành thuế đã và đang tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, phấn đấu giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính...

Đồng thời, phấn đấu đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế, bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu về hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế.

Đặc biệt, trong thực hiện chính phủ điện tử (theo cách tiếp cận của Liên hợp quốc) phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến ho���c gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Bên cạnh đó, ngành thuế Yên Bái đã chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, các luật thuế có liên quan, các nghị định, thông tư, các hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế đều được triển khai kịp thời đúng quy định.

Cán bộ ngành thuế nắm bắt tình hình sản xuất tại Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái.

 

Trong 27 năm qua, ngành thuế tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao, số thu năm sau đều cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 1990 toàn Cục Thuế tỉnh Hoàng Liên Sơn thu ngân sách Nhà nước đạt 15,8 tỷ đồng thì 12 năm sau, số thu đã đạt con số 111 tỷ đồng, đứng vào tốp "Câu lạc bộ 100 tỷ”; đến năm 2012 tỉnh Yên Bái thu ngân sách Nhà nước được 1.067 tỷ đồng và đây là năm có dấu mốc quan trọng, ngành thuế Yên Bái đã được đứng trong tốp "Câu lạc bộ 1.000 tỷ".

Đánh dấu một mốc quan trọng hơn nữa, là năm 2016, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã về đích ấn tượng với số thu nộp ngân sách nội địa đạt 2.143 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán Bộ Tài chính và dự toán của tỉnh giao, cộng với số thu 152 tỷ đồng do ngành hải quan đảm nhận, đã đưa tổng số thu ngân sách năm 2016 của tỉnh Yên Bái đạt 2.295 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng bốn năm, ngành thuế Yên Bái đã chính thức đứng trong tốp "Câu lạc bộ 2.000 tỷ".

Tính đến hết 8 tháng năm 2017, số thu ngân sách nội địa của ngành thuế Yên Bái đã ở con số 1.235 tỷ đồng, bằng gần 70% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 65% dự toán tỉnh giao, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng số thu ngân sách cả thu hải quan 8 tháng năm 2017, toàn tỉnh đạt 1.359 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 66% tỉnh giao.

Ghi nhận và biểu dương những cố gắng, thành tích đã đạt được trong 27 năm qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, nhiều bằng khen và cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh...

Nhiều cán bộ, công chức được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành, cấp cơ sở; Đảng bộ Cục Thuế nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đây chính là những động viên, khích lệ để ngành thuế tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái; gìn giữ phát huy những giá trị "Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”.


Theo Báo Yên Bái


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2