0_3_74920.jpg

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân

15-05-2018

Trong 50 năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đào tạo trên 150.000 sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát trình độ đại học và sau đại học.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 25 trang (250 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2