737_h5.jpeg

Hà Nội xây dựng vùng rau an toàn ở huyện Phúc Thọ

01-08-2012

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư và thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ có tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 21 của 22 trang (212 bài)Đầu<...2122>Cuối
Content2 (mobil)
content2