288_article.jpg

Thành lập Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực TP

26-07-2012

UBND TP vừa quyết định thành lập Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực TP gồm 8 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận làm Chủ tịch Hội.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 25 của 25 trang (249 bài)Đầu<...2122232425
Content2 (mobil)
content2