0_05_NVVE.jpg

Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung

19-02-2017

Sau gần 20 năm trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC trong năm 2017 (lần đầu tiên vào năm 2006). Đây là trọng tâm của đối ngoại Việt Nam đến năm 2020 nhằm triển khai chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 22 trang (213 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2