0_Ngoc_trao3.jpg

Kỷ niệm 76 năm thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo

20-09-2017

Đội Du kích chiến khu Ngọc Trạo được thành lập đêm 19/9/1941 tại hang Treo thuộc địa phận xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành và xã Hà Long, huyện Hà Trung với số lượng ban đầu là 21 chiến sỹ cảm tử.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 18 trang (172 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2