Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập

26-12-2016

Ngày 24-12, Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội (DSVH TLHN) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (2001-2016) và Đại hội nhiệm kỳ IV (2016-2021).

 
Hoàng thành Thăng Long gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Đây là di tích quan trọng bậc nhất Việt Nam, được xây dựng bởi các triều vua. Khám phá di tích Hoàng thành Thăng Long, ta sẽ thấy được lịch sử của 13 thế kỷ (từ thời kỳ tiền Thăng Long qua thời Đinh – Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn) được tái hiện trong các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau. Nguồn thông tin và ảnh: timeoutvietnam.vn

 

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã đến dự vào trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội DSVH TLHN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý khẳng định, hoạt động của Hội DSVH TLHN trong 15 năm qua đã góp phần gìn giữ, phát huy giá trị DSVH, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Để hoạt động của Hội ngày càng phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hội DSVH TLHN động viên, tổ chức cho các hội viên tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; củng cố các tổ chức cơ sở, phát triển hội viên; tăng cường tuyên truyền, quảng bá DSVH. Thông qua công tác quản lý, trông coi di tích, chi hội, liên chi hội thuộc Hội cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt thực trạng các di tích để kịp thời đưa ra giải pháp chống xuống cấp di tích, thất thoát cổ vật; tích cực tham gia tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến ở địa phương và khôi phục DSVH phi vật thể… 

Đại hội Hội DSVH TLHN nhiệm kỳ IV (2016-2021) diễn ra cùng ngày, đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 53 thành viên. TS Lưu Minh Trị tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
 
 

Theo Hà Hiền - Báo Hànộimới


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2