Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

21-06-2019

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời số báo "Thanh niên" đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

Ngày 21-6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Thanh Niên ra đời đã phá vỡ độc quyền báo chí của thực dân Pháp, mở đường cho dòng báo chí cách mạng  Việt Nam hình thành và phát triển.

Báo Thanh Niên ra số 1 vào ngày 21-6-1925, trụ sở báo ở số nhà 13A đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc vừa là Tổng biên tập, vừa là phóng viên, viết rất nhiều tin bài cho tờ báo. Hầu hết những bài viết của Người đều không ký tên hoặc bút danh. Người còn vẽ cả tranh phê bình, châm biếm cho tờ báo.

Báo Thanh Niên thời gian đầu ra mỗi tuần một kỳ trên 100 bản. Về sau, do có khó khăn về điều kiện in, nên số sau cách số trước có khi 3 tuần, 5 tuần. Măng-sét viết hai chữ Thanh Niên bằng Hán văn và Việt văn. Số mỗi tờ báo viết trong ngôi sao 5 cánh. Phần lớn mỗi số là 2 trang, một số ít ra 4 trang cỡ trung bình 13cm x 19cm. Nội dung chính trị của báo Thanh Niên có thể tóm tắt 6 điểm chính:

1-Vạch rõ mâu thuẫn giữa dân tộc ta và các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc  là không thể điều hòa được.

2-Khẳng định con đường của cách mạng Việt Nam.

3-Lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công  nông làm nền tảng.

4- Người cách mạng phải hy sinh vì sự nghiệp, và phải có phương pháp cách mạng đúng.

5- Cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo và tổ chức quần chúng cách mạng.

6- Cách mạng Việt Nam đi theo con đường Cách mạng tháng Mười mới giành thắng lợi.


Niên lịch tổng hợp


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2