Phú Yên: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên

06-10-2018

Ngày 5/10, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên (khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2018).

Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.

Chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930), chi bộ Đảng đầu tiên tại Phú Yên đã được thành lập vào ngày 5/10/1930 tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu  phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện miền núi Đồng Xuân).

Chi bộ lúc đầu gồm 9 đồng chí, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.

Sau khi được thành lập, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ, thúc đẩy mạnh mẽ việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng.

Đến tháng 01/1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập.

Suốt chiều dài 88 năm lịch sử cách mạng, Đảng bộ Phú Yên liên tục lớn mạnh, từ một chi bộ đầu tiên với 9 đảng viên, đến nay, đã có trên 24.000 đảng viên, đang sinh hoạt tại hơn 950 tổ chức cơ sở đảng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân tỉnh Phú Yên đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Với truyền thống 88 vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên luôn kiên định theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên 


Theo Duyên Duyên - Dangcongsan.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2