Sự kiện kỷ niệm - 20.06.2019 - Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Phật giáo Hòa Hảo

20-06-2019

NIENLICH.VN - Phật giáo Hòa Hảo được biết đến như là phong trào tôn giáo được thành lập bởi nhà cải cách Phật giáo Huỳnh Phú Sổ vào năm 1939 tại An Giang.

Ngày 20/6/2019, nhằm ngày 18/5 năm Quý Dầu, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài nước kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng nền Phật giáo Hòa Hảo.

"Tháng năm mười tám rõ ràng,

Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo."

Huỳnh Phú Sổ, người khai sáng Phật giáo Hòa Hảo vào năm 1939, tại Sài Gòn năm 1942.

Phật giáo Hòa Hảo được thành lập bởi Huỳnh Phú Sổ, được tín đồ tôn kính gọi là Đức Huỳnh Giáo Chủ, vào năm 1939 khi Việt Nam vẫn còn là thuộc địa của Pháp.

Phật giáo Hòa Hảo được biết đến như là phong trào tôn giáo được thành lập bởi một nhà cải cách Phật giáo đương thời. Phật giáo Hòa Hảo, cùng với Đạo Cao Đài, là một trong những nhóm đầu tiên khởi xướng các chiến sự vũ trang chống thực dân Pháp và sau đó là phát-xít Nhật.

Qua 80 hình thành và phát triển, thực hiện theo "Tôn chỉ hành đạo" của Đức Huỳnh Giáo Chủ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tham gia nhiều các hoạt động từ thiện, tích cực xây dựng các công trình công lợi phục vụ đời sống cộng đồng các địa phương. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện-xã hội trong giai đoạn 2014 -2019 là hơn 1.928 tỷ đồng, trong đó chỉ tính ở một số loại hình hoạt động từ thiện xã hội của 17 tỉnh, thành phố, đã sửa chữa, xây mới nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền gần 341 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới cầu nông thôn các loại với số tiền hơn 401 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ Cây mùa xuân gần 61 tỷ đồng, bếp ăn tình thương hơn 482 tỷ đồng, Quỹ vì người nghèo gần 83 tỷ đồng, nhà thuốc thảo dược hơn 167 tỷ đồng; hỗ trợ bệnh nhân nghèo gần 228 tỷ đồng. (Theo báo cáo của Đại hội PGHH)

Biểu tượng của Phật giáo Hòa Hảo.

Theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ thực hành giáo thuyết "Học Phật, Tu Nhân", tại gia cư sĩ, thực hành tứ ân: Ân Tổ tiên Cha mẹ, Ân Đất nước, Ân Tam Bảo và Ân đồng bào nhân loại.

Theo thống kê năm 2009 có khoảng 1.433.252 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khiến tôn giáo này trở thành tôn giáo có số tín đồ đông thứ 4 tại Việt Nam.


Theo Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2