Tiếp nối truyền thống 61 năm Hội Liên hiệp Thanh niên

19-10-2017

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dù mang tên gọi khác nhau nhưng tính chất, mục đích nhân văn sâu sắc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không hề thay đổi. 61 năm qua là quá trình xây dựng, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành của tổ chức, với nhiều phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng, rất đỗi vinh dự, tự hào.

Truyền thống vẻ vang

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức Hội đã trải qua 61 năm xây dựng, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự  lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, định hướng chính trị và vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với 3 lần đổi tên (1946: Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam; 1956: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và 7 kỳ Đại hội. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, phấn đấu vì mục tiêu Độc lập dân tộc và CNXH; xây đắp nên các truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có hệ thống ở 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở với tổng số 7,3 triệu hội viên. Các thành viên tập thể của Hội như: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội nghệ sĩ trẻ Việt Nam… không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng.

Ở các địa phương còn có các câu lạc bộ khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường… tạo nên sự đa dạng, phong phú cho công tác Hội và phong trào thanh niên, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức Hội luôn nêu cao truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đội quân thanh niên này luôn xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất; luôn hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn...

Tiếp nối truyền thống 61 năm Hội Liên hiệp Thanh niên - Ảnh 1.

Trong những năm qua, dù bất cứ khi Đảng và nhân dân kêu gọi, người trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao. Các thế hệ thanh niên tình nguyện "Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu"; "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh"; "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" cho đến "Thanh niên lập nghiệp"; "Tuổi trẻ giữ nước"; "Thanh niên tình nguyện", "Khi Tổ quốc cần – Thanh niên hành động", "Tôi yêu Tổ quốc tôi"… đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện. Điều đó bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, không cam chịu mất nước, làm nô lệ, không cam chịu đói nghèo lạc hậu và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì "Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc"…

Tiếp bước cha anh...

Năm nay là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào, trên mỗi chặng đường lịch sử. Hội Liên hiệp Thanh niên đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thế hệ trẻ luôn nêu cao các truyền thống vẻ vang của Hội và các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội, các thế hệ hội viên, thanh niên một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cống hiến tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Năm 2017, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lấy chủ đề công tác là "Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp", nhằm tạo lập môi trường thuận lợi, thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cổ vũ, khuyến khích tinh thần, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Tiếp nối truyền thống 61 năm Hội Liên hiệp Thanh niên - Ảnh 2.

Ảnh: Đỗ Trưởng

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: "Năm 2016 đã được Chính phủ quyết định lấy là năm khởi nghiệp quốc gia. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, sự vào cuộc của các địa phương, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên đã diễn ra rất sôi nổi. Nhiều cuộc thi liên quan đến khởi nghiệp được tổ chức. Nhiều dự án khởi nghiệp đã được hình thành, triển khai. Một số trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp xây dựng và đi vào hoạt động. Kết quả đạt được đã tạo ra tâm thế tích cực cho những người hỗ trợ khởi nghiệp và những người tham gia khởi nghiệp sáng tạo."

"Cùng với việc đồng hành với các hoạt động của thanh niên, Hội đã hỗ trợ các bạn trẻ vượt qua khó khăn, đứng lên khởi nghiệp, bằng các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, theo từng khối đối tượng. Chúng tôi đã đề ra những giải pháp, cơ chế nhằm hỗ trợ thiết thực nhất giúp thanh niên thành công trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh đó thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đặc biệt là cố gắng tạo một luồng sinh khí mới trong thanh niên", đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho hay.


Theo P.V - Trí Thức Trẻ


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2