895_4.jpg

LHQ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2013

03-10-2013

Chủ đề Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2013 của Liên hợp quốc là: "Tương lai chúng ta mong muốn: Những gì người cao tuổi nói" được lựa chọn để làm nổi bật những nỗ lực của người cao tuổi, các tổ chức xã hội dân sự, Liên hợp quốc và các nước thành viên nhằm đưa vấn đề già hóa dân số vào chương trình nghị sự phát triển quốc tế.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 21 của 24 trang (233 bài)Đầu<...21222324>Cuối
Content2 (mobil)
content2