762_2.jpg

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2013): Người nông dân Việt Nam luôn có Bác đi cùng

14-10-2013

Dư��i sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, cuối năm 1926 đầu năm 1927, một số địa phương hình thành “Nông hội đỏ” chỉ đạo cuộc nổi dậy của nông dân đấu tranh chống thực dân, địa chủ phong kiến và tư sản, đòi quyền dân sinh dân chủ; tiêu biểu là cuộc đấu tranh của nông dân Cao Lãnh, Sa Đéc, Gia Định, Đức Phổ, Duyên Hà, Tiền Hải…. đi tới đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 27 của 30 trang (299 bài)Đầu<...2627282930>Cuối
Content2 (mobil)
content2