292_h7.jpg

Công bố 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam

08-08-2012

Việt Nam là một trong những nước có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất nhì so với các nước trong khu vực. Diện tích này ngày càng được mở rộng hơn nhờ trồng một vài loại trái cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như Thanh long, Xoài, Bưởi, Vải, Nhãn, Sầu riêng…

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 34 của 35 trang (341 bài)Đầu<...3132333435>Cuối
Content2 (mobil)
content2