0_ngo-dinh-diem-4-3169-1520580736.jpg

Sử liệu gần 100 năm tồn tại của dinh Độc Lập được trưng bày

13-03-2018

Xây bằng vật liệu mang từ Pháp qua, dinh Norodom (dinh Độc Lập) tại quận 1, TP HCM, trải qua nhiều biến cố lịch sử.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 27 trang (262 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2