0_Vietnamoptomsimage1.jpg

Cử nhân ngành khúc xạ nhãn khoa khóa đầu tiên tốt nghiệp tại Việt Nam

24-11-2018

NIENLICH.VN - Hơn 300 sinh viên ngành khúc xạ nhãn khoa, liên quan đến việc đo các tật khúc xạ về mắt, đã ghi danh học tại hai trư��ng đào tạo khúc xạ ở Việt Nam và các sinh viên đầu tiên đã tốt nghiệp trong tháng này.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 22 trang (219 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2