759_Truong CD Nghe GT DT 2 h1.jpg

Trường CĐ Nghề giao thông vận tải đường thủy II: Chất lượng đào tạo là trên hết

07-09-2012

(Niên Lịch) Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy II hiện nay có tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật đường sông, được thành lập năm 1976 theo quyết định số: 3476/QĐTC ngày 13/9/1976 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Trụ sở của trường khi đó được đặt tại Thị xã Cao-Lãnh, tỉnh Đồng-Tháp. Trường có nhiệm vụ đào tạo công nhân lái, máy tàu sông cho khu vực phía Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 21 của 23 trang (226 bài)Đầu<...212223>Cuối
Content2 (mobil)
content2