480_Aeon VN.png

Doanh nghiệp bán lẻ vẫn tỏ ra lạc quan về thị trường

25-07-2012

Từ vị trí hấp dẫn nhất thế giới (theo xếp hạng năm 2008), năm 2009, Việt Nam rớt xuống thứ 5, năm 2010 xuống đứng thứ 14, năm 2011 xuống thứ 23 và năm nay bật ra khỏi top 30 trong báo cáo đánh giá xếp hạng các thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới năm 2012 của hãng tư vấn A.T. Kearney (Mỹ). 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 28 của 28 trang (271 bài)Đầu<...262728
Content2 (mobil)
content2