0_anh1_KMAV.jpg

Duy Tân - ĐH ngoài công lập đầu tiên đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở VN

22-02-2017

Ngày 20/02/2017, Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Đại học (ĐH) Duy Tân trong buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 18 trang (180 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2