0_images1829426_168hoi_dien_van_nghe.jpg

Hội diễn văn nghệ kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam

20-02-2017

Công đoàn ngành y tế Đồng Nai vừa tổ chức Hội diễn văn nghệ lần thứ III năm 2017 với sự tham dự của 30 đơn vị y tế đến từ các địa phương trong tỉnh.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 19 trang (187 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2