0_CDLT-K6A1-1.jpg

Kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Đại học Thủ đô Hà Nội

06-01-2017

Đại học Thủ đô Hà Nội tự hào là trường có 58 năm bề dày truyền thống. Tiền thân là trường Sư phạm Trung, sơ c���p Hà Nội được thành lập ngày 06 tháng 01 năm 1959. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Content1 (mobil)
content1
Trang 6 của 18 trang (171 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2