0_sua-vinamilk.jpg

Vinamilk gửi ngân hàng 14.500 tỷ, thu tiền lãi gần 3 tỷ đồng/ngày

04-05-2020

Dù có lượng tiền mặt rất lớn, Vinamilk vẫn quyết định hoãn hoặc giãn một số dự án đầu tư tài sản cố định trong nửa đầu 2020 để đảm bảo khả năng thanh khoản và an toàn tài chính.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 111 trang (1105 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2