11-12/9: Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 tại TP HCM

28-08-2017

Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong 2 ngày (11-12/9/2017) tại TP HCM.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được Chính phủ giao chủ trì tổ chức các sự kiện và hoạt động liên quan đến doanh nghiệp trong năm APEC Việt Nam 2017

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được Chính phủ giao chủ trì tổ chức các sự kiện và hoạt động liên quan đến doanh nghiệp trong năm APEC Việt Nam 2017

TS.Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 sẽ tập trung thảo luận những nội dung nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs), đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp như: tạo điều kiện cho các MSMEs đổi mới, sáng tạo, xây dựng các cơ hội để hội nhập khu vực và quốc tế, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu ngay từ khi khởi nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội một cách bền vững và thân thiện với môi trường. Diễn đàn cũng là cơ hội để các nền kinh tế có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến và công cụ hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành một cộng dồng Khởi nghiệp APEC kết nối, năng động và sáng tạo.

“Các sáng kiến và nội dung của Diễn đàn Khởi nghiệp APEC sẽ được thảo luận và đưa ra thành Tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để kiến nghị cho Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC”- TS.Vũ Tiến Lộc nói.

Được biết, Diễn đàn dự kiến sẽ đón tiếp 300 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên, bao gồm mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu, các quỹ đầu tư, các vườn ươm, doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, hỗ trợ về khởi nghiệp, các tập đoàn xuyên quốc gia. Diễn đàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ban ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam.


Theo Mai Hương - DĐDN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2