Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố khởi nghiệp

08-11-2016

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng tập trung phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp. Đồng thời, Đà Nẵng cần tiếp tục thu hút mạnh các dự án FDI công nghệ cao, công nghệ thông tin, thân thiện với môi trường.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017, Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đây là cơ hội để Thành phố quảng bá du lịch, phát triển thương mại, thu hút đầu tư... nâng cao vị thế của Thành phố và cả nước với bạn bè quốc tế. Vì vậy, Thành phố Đà Nẵng cần có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và khai thác thật tốt cơ hội của sự kiện lớn mang lại.

Đà Nẵng phải có một chiến lược tổng thể, nhất quán, có chiều sâu về quy hoạch phát triển thành phố, với tầm nhìn Đà Nẵng phải trở thành một thành phố thông minh, một trung tâm giao thương, trung tâm dịch vụ quốc tế...

 

Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố khởi nghiệp - 1
Một góc thành phố Đà Nẵng

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng tập trung phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp. Đồng thời, Đà Nẵng cần tiếp tục thu hút mạnh các dự án FDI công nghệ cao, công nghệ thông tin, thân thiện với môi trường, tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đà Nẵng cần phấn đấu đạt 40 đến 45 nghìn doanh nghiệp vào năm 2020.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Thành phố Đà Nẵng tập trung đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển; đào tạo nghề cho ngư dân, phát triển nhanh cả về số lượng và công suất tàu cá để ngư dân khai thác vùng biển xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bên cạnh đó, Thành phố cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đề xuất chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm y tế, giáo dục, văn hóa chất lượng cao của Vùng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch. Theo đó, bộ máy chính quyền các cấp từ Thành phố đến xã, phường phải nhiệt huyết, trách nhiệm, năng động; xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân


Theo Thanh Loan - Khampha.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2