0_a3_rlki.jpg

Anh Lâm Ngọc Minh làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

07-12-2017

Đại hội đã hiệp thương chọn ra 31 anh, chị vào Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong đó anh Lâm Ngọc Minh (42 tuổi) được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ này.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 78 trang (779 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2