0_20160803093144-anh-giao-dich-vpbank.jpg

Tổng tài sản VPBank vượt mốc 200 nghìn tỷ đồng

03-08-2016

VPBank vừa công bố Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016 với giá trị tổng tài sản tăng nhẹ 3% và vượt mốc 200 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 102 của 103 trang (1023 bài)Đầu<...101102103>Cuối
Content2 (mobil)
content2