0_phat-hanh-bo-tem-chao-mung-hoi-7668-8071-155118209.jpg

Việt Nam phát hành bộ tem chào mừng thượng đỉnh Mỹ - Triều

27-02-2019

Bộ tem có biểu trưng lãnh đạo Mỹ - Triều bắt tay trên nền hàng tre xanh của Việt Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 102 trang (1015 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2