0_3.jpg

Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh

27-10-2016

Việt Nam xếp thứ 82 trên tổng số 190 quốc gia được Ngân hàng Thế giới khảo sát về mức độ dễ dàng kinh doanh.

Content1 (mobil)
content1
Trang 71 của 78 trang (775 bài)Đầu<...7172737475...>Cuối
Content2 (mobil)
content2