0_d9854_ket_noi_dich_vu.jpg

VinaPhone cung cấp dịch vụ di động vệ tinh

04-08-2016

Mạng di động VinaPhone đã trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ điện thoại di động sử dụng công nghệ vệ tinh từ ngày 4-8.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 77 của 78 trang (777 bài)Đầu<...767778>Cuối
Content2 (mobil)
content2