0_image-techz-1464161868.jpg

Mỗi ngày Thế giới Di động mở 2 siêu thị mới

01-08-2016

6 tháng đầu năm nay, Thế giới Di động mở 305 siêu thị. Trong khi đó, dự định ban đầu của công ty là cả năm nay mở thêm 150 siêu thị.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 92 của 93 trang (921 bài)Đầu<...919293>Cuối
Content2 (mobil)
content2