0_12-1476869719189-png.jpg

Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cùng miền Trung vượt lũ

20-10-2016

Chia sẻ với những mất mát của đồng bào miền Trung, phát huy tinh thần tương thân tương ái cũng như tiếp tục duy trì có hiệu quả các ho��t động an sinh xã hội mà Bảo Việt đã thực hiện trong nhiều năm qua, ngày 19/10/2016, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Lễ phát động quyên góp chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại do lũ lụt.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 96 của 101 trang (1005 bài)Đầu<...96979899100...>Cuối
Content2 (mobil)
content2