0_heineken-8506-1470131468.jpg

Việt Nam là thị trường nổi bật của Heineken

06-08-2016

Hãng bia lớn thứ 3 thế giới cho biết hoạt động tại châu Á đã giúp họ có lợi nhuận vượt dự báo nửa đầu năm.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 96 của 98 trang (972 bài)Đầu<...969798>Cuối
Content2 (mobil)
content2