138111_nienlich_wowtime_DH-Kinh-te_DH-Da-Nang-1.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 47 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (04/04/1994 - 04/04/2022) – (1975-2022)

03-04-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo nghị định số 32CP ngày 4-04-1994 của Chính phủ. Đến ngày 09-03-2004 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 1178/QĐ đổi lại tên trường thành Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 9 trang (88 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2