0_huy-du1.png

Khát vọng chế tạo đèn thông minh kết nối Internet của CEO 8x

29-05-2018

Những chiếc đèn học The Smart Light có tích hợp camera, loa, mic, Internet không dây hỗ trợ việc học, kết nối các mạng dạy kèm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2