• Trang chủ
  • Được ghép từ 12 con diều nhỏ - Niên lịch
  • > Tag
  • > Được ghép từ 12 con diều nhỏ
0_nienlich_wowtimes_Sanofi_Viet-Nam_con-dieu-hinh-ho.jpg

Sanofi – Aventis Việt Nam xác lập Kỷ lục Con diều hình hộp chữ nhật 3 tầng lớn nhất nhân 70 năm phát triển tại Việt Nam

24-03-2023

Vào ngày 24/3/2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức công nhận và trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Công ty TNHH Sanofi – Aventis Việt Nam với nội dung: Con diều hình hộp chữ nhật 3 tầng lớn nhất Việt Nam, được ghép từ 12 con diều nhỏ (Nhân dịp 70 năm SANOFI phát triển tại Việt Nam).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2