0_nien-lich_wowtime_dai-hoc-nong-lam-hue_cong.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 54 năm ngày thành lập Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (14/08/1967 – 14/08/2021)

13-08-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp II trực thuộc Bộ Nông nghiệp được thành lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1967 tại tỉnh Hà Bắc theo Quyết định số 124/CP của Hội đồng Chính phủ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2