• Trang chủ
  • Đến nhà nghiên cứu nguyễn đình tư - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đến nhà nghiên cứu nguyễn đình tư
0_z3872019427685_9a1e8bb15143d4ef6e51b99dde0b1038.jpg

VIETKINGS trao tặng bằng Tôn vinh Giá trị Nội dung Kỷ lục đến Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - 102 tuổi

11-11-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Ngày 11/11/2022, tại UBND quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao tặng bằng Tôn vinh Giá trị Nội dung Kỷ lục đến Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (sinh năm 1920). Ở tuổi 102, cụ đã có quá trình 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều nội dung đặc biệt giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt Nam với gần 60 tác phẩm đã xuất bản.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2