• Trang chủ
  • Điện báo không dây - Niên lịch
  • > Tag
  • > Điện báo không dây
0_marconi-compressor.jpg

Sự kiện kỷ niệm - 14.05.2019 - 122 năm ngày Guglielmo Marconi thực hiện giao tiếp đầu tiên bằng điện báo không dây, năm 1897

11-05-2019

NIENLICH.VN - Marconi đã nghiên cứu vật lý và bắt đầu quan tâm đến việc truyền sóng vô tuyến sau khi biết về các thí nghiệm của nhà vật lý người Đức Heinrich Hertz. Ông bắt đầu các thí nghiệm của mình ở Bologna đầu vào năm 1894 và nhanh chóng thành công trong việc gửi một tín hiệu vô tuyến trên một khoảng cách 1,5 dặm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2