• Trang chủ
  • Điện thoại nút điện tử - Niên lịch
  • > Tag
  • > Điện thoại nút điện tử
0_00000-4262.png

Sự Kiện Kỷ Niệm - 18.11.2018 - Kỷ niệm 55 năm ra mắt điện thoại đầu tiên có nút bấm điện tử, năm 1963

16-11-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này trong lịch sử công nghệ, Hệ thống Chuông đã giới thiệu hệ thống điện thoại đầu tiên có chức năng bấm số bằng nút điện tử cho khách hàng ở Pennsylvania.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2