• Trang chủ
  • Đánh dấu sự ra đời - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đánh dấu sự ra đời
0_dantri.jpg

Thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu

31-10-2016

Ngày 29/10 Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu đã diễn ra tại thủ đô Praha của Séc. Đại hội chính thức đánh dấu sự ra đời của một tổ chức thống nhất các hội người Việt Nam tại châu Âu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2