0_ceo.jpg

Các quốc gia chỉ có duy nhất một tỷ phú USD

18-11-2019

Theo Forbes, thế giới có 2.153 tỷ phú USD. Trong khi Mỹ, Trung Quốc, Đức là nhà của hàng trăm tỷ phú USD, thì ở vài quốc gia khác chỉ có một người.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2