• Trang chủ
  • Đường sắt đầu tiên trên thế giới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Đường sắt đầu tiên trên thế giới
0_duong-sat-1830.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 03.05.2019 - Kỷ niệm 189 năm dịch vụ đường sắt đầu tiên trên thế giới mở ra phục vụ khách hàng, năm 1830

03-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Đường sắt Canterbury và Whitstable, còn được gọi là 'Crab and Winkle Line', là một tuyến đường sắt đầu tiên trên thế giới mở cửa vào năm 1830 giữa Canterbury và Whitstable ở hạt Kent, Anh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2