0_nienlich_wowtime_D-h-FPT_HN-01.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 15 năm ngày thành lập Trường Đại học FPT (08/09/2006 - 08/09/2021)

08-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học FPT là một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục tại Việt Nam, được thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Tập đoàn FPT đầu tư 100% vốn, trở thành trường đại học đầu tiên do một doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2