0_800px-Western_Electric_10_Button_WE_1500_-_Telepho.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 18.11.2022 - Kỷ niệm 59 năm ra mắt điện thoại đầu tiên có chức năng bấm số bằng nút điện tử, năm 1963

18-11-2022

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này trong lịch sử công nghệ, Bell System đã giới thiệu hệ thống điện thoại đầu tiên có chức năng bấm số bằng nút điện tử cho khách hàng ở Pennsylvania.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 11 trang (108 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2