0_P31MRmmPueFxtFcCr0Ymyqz8LdHKkETm.jpg

Tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

07-05-2024

Cách đây tròn 70 năm trước, ngày 7/5/1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Đây được coi là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 5 trang (48 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2