• Trang chủ
  • Ứng cử viên tổng thống - Niên lịch
  • > Tag
  • > Ứng cử viên tổng thống
0_clinton.jpg

Hoa Kỳ: Hillary Clinton muốn làm CEO Facebook

26-05-2018

Chia sẻ bất ngờ này mới đây được bà Hillary Clinton đưa ra khi nhận được giải thưởng Radcliffe Award.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2