• Trang chủ
  • “ông hoàng” trở lại - Niên lịch
  • > Tag
  • > “ông hoàng” trở lại
0_nokia.jpg

Nokia và BlackBerry: “Ông hoàng” trở lại hay chỉ là “ăn mày dĩ vãng”

06-03-2017

Cả Nokia và BlackBerry đều đang sử dụng triệt để chiến lược "hồi tưởng quá khứ" để mong "ngoi lên" thêm một lần nữa trong năm 2017. Nhưng khi hiệu ứng này kết thúc, cả hai có tự tạo cho mình được chỗ đứng thực sự?

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2