• Trang chủ
  • “con tim của thành phố đà lạt” - Niên lịch
  • > Tag
  • > “con tim của thành phố đà lạt”
0_1969.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 90 tuổi] (P.9) Chợ Đà Lạt- 93 năm tự hào với tên gọi “con tim của thành phố Đà Lạt” (1929- 2022).

22-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Chợ Đà Lạt được thành lập từ năm 1929, không chỉ là trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố Hoa, chợ Đà Lạt còn được xem như biểu tượng du lịch của cả thành phố.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2